February 16, 2011

Women raping boys in Punjab

Punjab Under Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif.

~Codename RG

2 comments:

Asif Ali said...

LAGTA HAI PUNJAB MOVE HONA PARAIGA, ZAHIR HAI WAHAN KA "PARHA-LIKHA" MAHOL IS KHABBAR K BAAD AUR ACHA LAGNAY LAGA HAI....

Sara Q said...

Simply horrifying!

wibiya widget

Target Killers and their Heads in Karachi Exposed